Opleidingen

Is dit van toepassing voor U?

Ja, indien uw management deel uit maakt van een voortdurende betering en u zowel uw kennissen als de motivatie van het personeel wenst te versterken.

Voor welke redenen?

Over een goed opgeleid personeel beschikken is voor allen voordelig. Enerzijds beschikt uw bedrijf over meer bevoegdheden, verbetert zijn imago et zijn attractiviteit. Anderzijds is het personeel meer gemotiveerd en meer betrokken.

De opleidingen moeten wel afgestemd zijn op uw behoeften wat de inhoud betreft.

Wat stellen we voor?

Wij helpen u hierbij door u verschillende opleidingen voor te stellen:

  • Sensibiliseren van het personeel over kwaliteit
  • Gebruik van middelen opgezet tijdens de ontwikkeling van het kwaliteitssysteem (documentbeheer, probleembeheer en verbeteringsplannen, …)
  • Interne auditors van het bedrijf.

Deze opleidingen zijn specifiek aan het kwaliteitssysteem opgezet in het bedrijf.