Kwaliteitsmanagement ISO 9001

Is dit van toepassing voor U?

Ja, indien u een Quality Management System wenst op te zetten via de ISO 9001 certificering.

Voor welke redenen?

De certificering bevestigt dat uw kwaliteitssysteem wordt uitgevoerd, bijgehouden en verbeterd, en dat u zich aan uw beloftes houdt:

  • Product of dienst in overeenstemming met de eisen van de klant
  • Naleving van de toepasselijke wet- en regelgevingen
  • Verhoogde klantentevredenheid
  • Permanente verbetering

De oprichting van een dergelijk systeem vereist een identificatie van de processen die zich afspelen en hun interacties binnen de inrichting alsook de uitvoering van de instructies, procedures en registraties om de controle van deze processen te verzekeren. Het vereist ook de deelname en betrokkenheid van allen.

Permanente verbetering is mogelijk door doelstellingen en indicatoren op te richten om de kwaliteit van de producten/diensten en de tevredenheid van de klanten te garanderen. De inrichting moet een actieplan oprichten om de preventieve/correctieve middelen/maatregelen te definiëren die opgezet moeten worden om deze doelen en doestellingen te bereiken, en hun doeltreffendheid te controleren (audits).

Het behalen van het certificaat is dus een geldig internationale erkenning voor deze eisen. Dit wordt in toenemende mate nodig als toegangsvoorwaarde voor opdrachten van de overheid, en ook bij industriëlen.

Wat stellen we voor?

We brengen u tot de drempel van de certificatie-audit op verschillende manieren:

  • Door u te helpen bij iedere stap van de uitvoering: identificatie en procesbeheersing, beheer van de problemen en de verbeteringsplannen, permanente verbetering, klantentevredenheid, audit, actieplan en voorbereiding van het management review om in aanmerking te komen voor de certificering door een erkende instantie.
  • Door uw medewerkers op te leiden.
  • Door uw interne audits uit te voeren of door uw interne auditors op te leiden om er zeker van te zijn dat de interne en externe normen worden gerespecteerd.
  • Door met u de relevantie en doeltreffendheid van de verschillende elementen van uw managementsysteem te beoordelen.
  • Door een eenvoudig, intuïtief maar uitgebreid systeem te ontwikkelen. Doeltreffend en gemakkelijk te gebruiken door uw medewerkers, het geeft u de mogelijkheid om een erkenning van uw inspanningen te krijgen via de certificering.