Veiligheid

Ongeacht uw niveau van betrokkenheid bij veiligheid, ECOBEL start bij uw situatie en helpt u op de weg naar een duurzame groeistrategie.

 

Initiële diagnose

U weet niet hoe eraan beginnen? Wij stellen, samen met u, een eerste gratis diagnose op van uw situatie en geven u een eerst advies.

 • Seveso
 • Conformiteit
 • Risicoanalyse
 • OHSAS 18001
 • Explosieve atmosferen
 • Biologische, chemische, fysische, kankerverwekkend, mutagene agenten, …
 • Interim, nachtwerk, werk voor jongeren, stagiaires, …
 • ADR transport

 

Wettelijke conformiteit

Wij maken, samen met u, een inventaris op van uw verplichtingen op vlak van gezondheid en veiligheid op het werk door een register van wettelijke eisen, juridische opvolging, een documentaire audit en audit ter plaatse.

We helpen u in alle stappen van de conformiteit:

 • Jaarlijkse en vijfjarenplan
 • Jaarverslag van de IDPB
 • Bezoek van werkplekken
 • Externe preventieadviseur
 • Ongeval analyse
 • Machine analyse
 • Opvolging van de verplichte technische controles
 • Ontwikkeling van functiebeschrijvingen

 

Opleiding en deelneming

We organiseren veiligheidsopleidingen, onder ander over werken op hoogten, risicoanalyse, besloten ruimten en beheer van gevaarlijke stoffen.

 

Managementsysteem Veiligheid en Gezondheid

In overeenstemming met de OHSAS 18001 norm, begeleiden we u in de verschillende stappen:

 • Strategiebepaling
 • Risicoanalyse (enkel of participatieve)
 • Actieprogramma
 • Interne audits
 • Documentaire management
 • Opleidingen
 • Management review