Kwaliteit

Ongeacht uw niveau van betrokkenheid op vlak van kwaliteit, ECOBEL begeleidt u bij het opzetten van een kwaliteitsmanagementsysteem (KMS) via de ISO 9001 certificering.

 

Initiële diagnose van uw kwaliteitsmanagement

U weet niet hoe eraan beginnen? Wij stellen, samen met u, een eerste gratis diagnose op van het kwaliteitsmanagement binnen uw bedrijf.

We identificeren wat conform is met de eisen van de norm en wat nog moet opgezet worden:

 • Identificatie van de processen en hun interacties (procescontrole)
 • Herziening van bestaande documenten: procedures, werkwijzen, enz.
 • Herziening van de registraties: planning, auditverslag, jaarlijkse balans, politiek, opleidingen, normatieve en reglementaire opvolging, etc.
 • Identificatie van de geformaliseerde en niet geformaliseerde praktijken
 • Opvolging van de bestellingen, eisen en klanttevredenheid
 • Algemeen organisatie: identificatie van processen
 • Bestaande documentstructuur

 

Beheersing van producten en diensten

We helpen u bij iedere stap zodat de eisen van de KMS gerespecteerd worden:

 • Product of diensten in overeenstemming met de eisen van de klant
 • Naleving van de toepasselijke wet- en regelgevingen
 • Toeneming van de klantentevredenheid
 • Continu verbetering, die tot doel heeft een plan op te stellen van de monitoring van objectieve indicatoren

De ISO 9001 certificering zal getuigen dat uw kwaliteitssysteem is geïmplementeerd, bijgehouden en verbeterd, en dat uw verbintenis gemeend is.

 

 

Opleiding en deelneming

We organiseren opleidingen om u de middelen te geven om uw kwaliteitsmanagement te behouden en te verbeteren, vooral op vlak van sensibilisering van het personeel, van kwaliteitsborging, van interne audits en van de opgezette middelen.

De betrokkenheid van het personeel tijdens de hele borging is het bewijs van een succesvolle opzetting van het KMS.

 

 

Kwaliteitsmanagementsysteem

In overeenstemming met de ISO 9001 norm, begeleiden we u bij iedere stap van de opzetting van een KMS, en over de jaren, naar het respecteren van de ISO 9001 norm.

 • Identificatie van de processen en hun interacties (procescontrole)
 • Beheer van de niet-overeenstemmingen en verbeteringsacties
 • Permanente verbetering
 • Klantentevredenheid
 • Audit, actieplan et voorbereiding voor het management review

Doelpunt: u leiden naar de drempel van de certificeringsaudit door een erkende organisatie.