Milieu

Ongeacht uw niveau van betrokkenheid bij het milieu, ECOBEL start bij uw situatie en helpt u op de weg naar een duurzame groeistrategie.

 

Initiële diagnosis

U weet niet hoe eraan beginnen? Wij stellen, samen met u, een een eerste gratis diagnose op van uw situatie , en geven u een eerst advies.

We verifiëren wat uw voornaamste verplichtingen zijn, en of u bij voorbeeld betrokken bent bij een milieuvergunning.

Bovendien, als u vragen heeft in verband met uw milieuvergunning (volgende vervaldatum, uitbreiding, regulering, …), stellen we een gratis juridische diagnose dat zal uitmaken of u een nieuwe vergunning moet aanvragen of niet.

Boven de milieucomponent heeft ECOBEL expertise opgebouwd voor alle vergunningen in verband met de werking van het bedrijf: bouwvergunning, gecombineerde vergunning, waterloop kruising vergunningen, de vernietiging van leefgebied van soorten (Natura 2000), … De eerste diagnose omvat eveneens deze onderwerpen.

 

Wettelijke conformiteit

Wij maken, samen met u, een inventaris op van uw milieuverplichtingen milieuverplichtingen door een register op te maken van uw activiteiten en installaties, en door uw register van de wettelijke vereisten op te richten.

We helpen u bij alle stappen van de conformiteit:

Deelneming en opleiding

ECOBEL leidt een volledige cursuscyclus over de voornaamste thema’s in verband met het milieu dat de milieuverantwoordelijke van iedere firma moet beheersen

We organiseren specifieke trainingen voor interne auditors, of over onderwerpen zoals water, lucht, afval, bodem of gevaarlijke stoffen.

Wij bieden sensibiliseringssessies aan over het milieu door het organiseren van een participatief spel verreikt met vormende sequenties.

 

Milieu Management Systeem

In overeenstemming met de ISO 14001 en/of EMAS normen, begeleiden wij u in de verschillende stappen:

  • Strategiebepaling
  • Effectbeoordeling
  • Actieprogramma
  • Management review
  • Interne audits
  • Documentaire management
  • Participatieve dialoog