Gebruiksvoorwaarden en privacy
Artikel 1 : Algemene Bepalingen

Het gebruik van deze website is onderworpen aan de onderstaande algemene voorwaarden. Door de toegang tot de website van Ecobel, verklaart de gebruiker dat hij deze algemene gebruiksvoorwaarden in kennis heeft genomen en aanvaart zonder voorbehoud.

Als de gebruiker niet akkoord wenst te gaan met deze voorwaarden, vragen we hem om zijn bezoek of gebruik van deze website niet verder te zetten.

Artikel 2  : Raadpleging van de informatie en gebruik van de functionaliteiten
 1. De gebruiker heeft vrije toegang tot de website, tot de informatie en het gebruik van de beschikbare functionaliteiten, zoals in het bijzonder de verschillende productfiches van Ecobel. Hij kan ook zijn professionele contactgegevens ingeven om later gecontacteerd te worden.
 2. Ecobel heeft de inhoud van deze website opgesteld met de grootste zorg. Fouten in de informatie dat ter uw beschikking is kunnen echter bestaan. Ecobel zal zich inspannen om ze te verbeteren.
 3. Iedereen die een fout op de website vaststelt kan de beheerder van de website ervan op de hoogte brengen door een e-mail te sturen aan het volgend adres : info@ecobel.net.
 4. Om toegang te hebben tot de website, is de gebruiker niet verplicht om professionele of persoonlijke gegevens aan Ecobel te communiceren. Echter kan, bij een bezoek van de website, aan de gebruiker worden gevraagd om sommige professionele of persoonlijke gegevens te communiceren aan Ecobel. Dit is onder ander het geval wanneer de gebruiker klant wenst te worden of meer informatie wenst te krijgen over de productfiches.
 5. De persoonlijke informatie van de gebruiker/klant/lid worden door Ecobel gebruikt alleen om hem de dienst en/of informatie te verlenen die hij heeft gevraagd, en om de kwaliteit van de website te verbeteren.
 6. Ecobel verkoopt, verhuurt of wijst geen persoonlijke informatie waarover zij beschikt toe aan derden over de gebruiker/klant/lid.
Artikel 5 : Gebruik voor statistische informatie met betrekking tot de navigatie
 1. Wanneer de gebruiker toegang heeft tot de website, verzamelen de geraadpleegde servers automatisch de volgende gegevens : IP-adres van de gebruiker, datum en uur van toegang tot de website, bekeken pagina’s, type browser dat gebruikt werd, het besturingssysteem van de PC, de zoekmachine en de sleutelwoorden die gebruikt werden om de website van Ecobel te vinden.
 2. Deze informatie wordt alleen bewaard voor het enige doel van het tellen van het aantal bezoekers in de verschillende onderdelen en ze te verbeteren.

 

Artikel 6 : Intellectuele eigendom
 1. Tenzij uitdrukkelijk anders door Ecobel verstrekt, zijn alle rechten van intellectuele eigendom in verband met elementen van de website of diensten verleent door Ecobel of in haar naam de eigendom van de houders. Elke reproductie, zelfs gedeeltelijk, van de elementen van de website of van de diensten die beschermd zijn door een intellectuele-eigendomsrecht is verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Ecobel.
 2. Tenzij anders aangegeven, kan de tekst of numerieke informatie van de website worden gebruikt, op voorwaarde dans de bron wordt vermeld en voor een niet commercieel of publicitair gebruik. Anders wordt een voorafgaande toestemming van Ecobel vereist voor gebruik van de gegevens die op de website vermeld zijn.
 3. Ecobel laat de creatie van oppervlakte linken, die naar de startpagina leidt of naar een andere pagina in zijn geheel, toe zonder voorafgaande toestemming. Het is verboden om de website gedeeltelijk of in zijn geheel op te nemen in een website en de exacte bron van informatie – zelfs gedeeltelijke – te verbergen of tot verwarring brengen over de bron van de informatie.
Artikel 7 : Wettelijke bepalingen
 1. Ecobel, in zijn volledige naam Environmental Consulting Belgium, is een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid met zijn bedrijfszetel in Sentier du train, 1 in Grez-Doiceau BELGIË. Ecobel wordt geïdentificeerd onder het bedrijfsnummer BE 0876.825.362. Ecobel is ingeschreven in het register van rechtspersonen van Nijvel.
 2. De rechtbank van koophandel van Nijvel is bij uitsluiting bevoegd om geschillen tussen Ecobel en de gebruiker van de website te kennen. Het Belgische recht is van toepassing.