Audit en gedeeld waakzaamheid

Is dit van toepassing voor U?

Ja, indien u ervan overtuigd bent dat veiligheid iedereen aangaat, vooral als u een Safety Management System heeft geïmplementeerd.

Voor welke redenen?

Het initiatief voor een voortdurende verbetering (OHSAS 18001) en gedeelde waakzaamheid zet de bijdrage van de collega’s in het centrum van de vooruitgang. Een ogenblik verstrooidheid kan snel de oorzaak van een ongeval worden en dagelijkse routine kan leiden tot onnodige risico’s, die van buitenaf bekeken gemakkelijk geïdentificeerd kunnen worden.

De interne audit bestaat uit het nazien van de wettelijke eisen, normen en regelgevingen die voor u van toepassing zijn op een bepaald moment.

De audit en gedeelde waakzaamheid zorgen ervoor dat iedereen de wetgeving en goede praktijken integreert in een doorlopend en progressief proces aanvaard door allen.

Wat stellen we voor?

We helpen u een oplossing tot stand te brengen die de wetgeving en het delen van standpunten integreert op verschillende manieren:

  • Door onze expertise en methodologische instrumenten ter u uw beschikking te houden: simulaties en coaching.
  • Door u technieken aan te bieden om samen te bouwen aan een aangepaste oplossing. Onze interne auditors opleidingen leggen de nadruk op het juiste evenwicht tussen het respecteren van de wetgevingen en de inwilliging door degene die betrokken zijn bij de uitvoering.
  • Door het uitvoeren van dit soort audit, zorgt men ervoor dat men op de hoogte is van de toepassingsmogelijkheden van de wetgeving en dat men akkoord krijgt van de geauditeerde personen voor de geselecteerde verbeteringen.