Outsourcing

Is dit van toepassing voor U?

Ja, indien, zoals voor vele preventieadviseurs of interne afdelingen voor preventie en werkveiligheid, uw activiteiten voor veiligheid grote schommelingen ondergaan in functie van bijzondere situaties (werven bij jaarlijkse sluiting of nieuw project) of onvoorziene omstandigheden (ziekte, ontslag, ouderschapsverlof, …) of blijde gebeurtenissen (zwangerschapsverlof, …).

Voor welke redenen?

Het is moeilijk om voortdurend de nodige personeelsmiddelen te hebben om piekperioden of langdurige onbeschikbaarheid op te vangen.

Wat stellen we voor?

We helpen u om te gaan met de schommelingen van activiteiten op verschillende manieren:

  • Door de nodige vaardigheden ter uw beschikking te zetten om de werkoverbelasting te beheren, tegen een preferentieel tarief, voor één of meerdere weken.
  • Door de administratieve of technische taken over te nemen dat uw veiligheidsdienst niet kan verwerken.
  • Door u een nieuw licht te brengen op uw activiteiten: risicoanalyse, werfopening, preventieplan, opleidingen, audits, inspecties van de werkuitrustingen, enz.