Veiligheidsmanagement – OHSAS 18001

Is dit van toepassing voor U?

Ja, als u een Safety Management System wenst op te zetten via de OHSAS 18001(Occupational Health Safety Assessment Series).

Voor welke redenen?

De certificering bevestigt dat uw managementsysteem voor gezondheid et veiligheid op het werk (OHSMS) word uitgevoerd, bijgehouden en verbeterd, en dat u zich aan uw beloftes houdt:

 • Vermindering of zelfs afschaffing van de risico’s voor het personeel en belanghebbende.
 • Naleving van de toepasselijke wet- en regelgevingen.
 • Permanente verbetering.

De oprichting van een OHSMS vereist de identificatie van gevaren van de diverse activiteiten en de bijbehorende risico’s, en opzetten van controlemiddelen die nodig zijn om de veiligheid van het personeel en andere belanghebbenden te garanderen. Permanente verbetering is mogelijk door doelstellingen en indicatoren op te richten, alsook procedures en instructies om ongevallen te voorkomen en het welzijn op het werk te verhogen (VGW handboek). De inrichting moet een actieplan oprichten om de preventieve/correctieve middelen/maatregelen te definiëren die opgezet moeten worden om deze doelen en doestellingen te bereiken, en hun doeltreffendheid te controleren (audits).

Wat stellen we voor?

Wij helpen u bij iedere stap van op opzetten en de levensduur van een OHSMS:

 • VGW handboek
 • Identificatie en beheersing van de risico’s
 • amélioration permanente
 • Permanente verbetering
 • Tevredenheid van de werknemers en belanghebbende
 • Audit
 • Actieplan
 • Voorbereiding voor het Management Review