Opleidingen

Is dit van toepassing voor U?

Het is ook een verplichting. Op gebied van welzijn op het werk, legt de wetgeving inderdaad de nadruk op de verplichte opleidingen (op vlak van risico, rol van ieder personeelslid, werkinstructies, noodprocedures, gebruik van werkuitrustingen, …) zowel bij het aankomen van nieuwe medewerkers als op een periodieke basis.

Voor welke redenen?

Over een goed opgeleid personeel beschikken is gunstig op verschillende gebieden. Het bedrijf beschikt, ten eerste, over toegenomen vaardigheden, verbeterd zijn imago en zijn attractiviteit.

Bovendien, evolueert de milieuwetgeving voortdurend, en moeten de opleidingen ook afgestemd zijn op uw behoeften voor wat de inhoud betreft.

Wat stellen we voor?

We helpen u de vaardigheden van uw personeel uit te breiden op verschillende manieren:

  • Door u een opleidingsprogramma voor te stellen over de belangrijkste thema’s van veiligheid en welzijn op het werk.
  • Door het uitvoeren van specifieke opleidingen voor interne auditors, of over onderwerpen zoals de risicoanalyse, werken op hoogte, besloten ruimten, het beheer van gevaarlijke stoffen, de oorzakenanalyse van ongevallen, brandpreventie en noodplannen, verantwoordelijkheid van het lijnmanagement, OHSAS 18001, enz.
  • Door het creëren en animeren van scenario’s dat de individuen en het team leidt tot het opbouwen van hun eigen visie van risico’s rondom hen en stimuleert hun redenering over hun reacties en gedrag.