Wettelijk register

Is dit van toepassing voor U?

Ja, ieder bedrijf is verplicht de wet na te leven, veiligheid en welzijn op het werk inbegrepen.
Indien u OHSAS 18001 gecertificeerd bent of wenst te worden, moet u de wettelijke eisen op vlak van veiligheid en welzijn op het werk identificeren die voor u van toepassing zijn, er rekening mee houden in uw Managementsysteem en ze bijwerken.

Voor welke redenen?

Een van de taken van een preventieadviseur is ter beschikking te zijn van de werkgever en van de werknemers in geval van vragen over de toepassing van de wetgeving. Hij moet ook de documentatie in verband met de wetten, besluiten en overeenkomsten op vlak van veiligheid en welzijn op het werk bijhouden. Bovendien, vermeid de conformieit op dit gebied ook dat verzekeringmaatschappijen beroep doen in geval van ongeval en schade.

Het onderwerp is zodanig breed en in constante evolutie, dat het moeilijk is om op de hoogte te zijn van alle wettelijke verplichtingen. Het is dus een gebied waar de hulp van deskundigen nuttig kan zijn.

Wat stellen we voor?

We helpen u bij het respecteren van de wetgeving op vlak van veiligheid en welzijn op het werk op verschillende manieren:

  • Door u een maandelijkse reglementaire opvolging aan te bieden, dat alle teksten bevat die van toepassing zijn voor uw activiteit.
  • Door en gepersonaliseerd register van uw wettelijke verplichtingen op te stellen: eisen die van regionale, federale en Europese teksten voortkomen.
  • Door conformiteitsaudits en audits te plaatse uit te voeren: we bespreken met de verantwoordelijke van het bedrijf de verschillende eisen van het register en kijken na of ze degelijk gerespecteerd worden.