Milieueffecten

Is dit van toepassing voor U?

Ja, iedere activiteit, industrieel of niet, heeft gevolgen voor het milieu.

Ieder bedrijf moet ze identificeren en kwantificeren om de meest belangrijke eerst te behandelen en de gevolgen te minimaliseren.

Voor welke redenen?

Iedere ondernemer is wettelijk verplicht om te werken “ zodanig dat de gevaren, hinder of ongemakken voor de mens en het milieu, die hij op een directe of indirecte manier zou kunnen veroorzaken, tijdens of na de exploitatie, te voorkomen en efficiënt te beperken”. Hij moet, in alle omstandigheden, de permanente en occasionele gevaren van verontreiniging identificeren.

De milieurisicobeoordeling is een wettelijke plicht voor alle bedrijven onderworpen aan een milieuvergunning.

Bovendien, voor alle bedrijven ingeschreven in een vrijwillige procedure voor de ISO 14001 certificatie, is de identificatie van de milieuaspecten van de activiteiten en het determineren van degene die een significant effect hebben op het milieu een fundamenteel vereiste van de norm.

Wat stellen we voor?

We helpen u bij de analyse van de milieueffecten van uw bedrijf op verschillende manieren:

  • Door een uitgebreide analyse te doen van uw activiteiten en alle milieueffecten te identificeren, dat ze significant zijn of niet.
  • Door de weging en de rangschikking van deze effecten, zodat degene die bij voorrang moeten behandeld worden kunnen identificeert worden.
  • Door de opstelling van een actieprogramma: Wat doen? Op welke redelijke termijn?