Koolstofstrategie

Is dit van toepassing voor U?

Ja, indien u de milieueffecten van u bedrijf wenst te verminderen door uw broeikasgasemissies te behandelen.

Voor welke redenen?

De broeikasgassen ontstonden lang voor de mens. Ze zijn de oorzaak van de temperatuurverhoging aan de oppervlakte van de aarde, die het leven mogelijk maakte.
De afgelopen millennia werd er een natuurlijk evenwicht gecreëerd tussen de uitstootgassen en de opgenomen gassen.

Maar de menselijke activiteiten hebben dit evenwicht diep verstoord door een grote hoeveelheid boeikasgassen in de lucht uit te stoten, en leidde tot de opwarming van de aarde, stijging van de zeespiegel en vermenigvuldigde de extreme weeromstandigheden.

Wat stellen we voor?

Wij helpen u uw broeikasgasemissies te verminderen op verschillende manieren:

  • Door uw strategie op vlak van koolstoffenimpact te analyseren met verschillende methodes. Doelpunt: een terugkomende stap te starten om een evaluatie samen op te stellen, de meest belangrijke factors bepalen et samen zoeken naar middelen om de effecten van jaar tot jaar te verminderen.
  • Door technieken proberen te vinden om het volume van activiteiten van uw koolstofemissies los te maken.
  • Door alle positieve effecten van uw activiteit op de broeikasgassen vast te stellen. Sommige industriële activiteiten kunnen CO2 emissies voorkomen verder in het proces. Voorbeeld: isolatiemateriaal produceren heeft een koolstofeffect maar zal, in fine, de koolstofemissies verbonden aan de verwarming sterk verminderen. Dit positief aspect doen groeien zal misschien uw negatief impact annuleren, of zelfs leiden tot een totaal positief effect.