Milieuvergunningen en milieueffectrapportering

Is dit van toepassing voor U?

Ja, als uw activiteiten en/of installaties een merkbaar invloed hebben op het milieu. U hebt dan een milieuvergunning nodig. Dit uniek document verzamelt vergunningen die in het verleden afzonderlijk toegekend waren: bedrijfsvergunning, vergunning voor de lozing van afvalwater, vergunning voor waterwinning, … Bovendien, moeten sommige installaties en activiteiten een milieueffectrapportering ondergaan om toegelaten te zijn, te annexeren aan de milieuvergunning.

Sommige werken hebben voorafgaand een bouwvergunning nodig (constructie, aanmerkelijke wijziging van hef reliëf). Meer specifieke vergunningen zijn ook soms nodig: vergunning om van het verbod van vernietiging van habitatten van soorten af te wijken (Natura 2000), aanwezigheid van waterlopen, wegenwerken, …

Voor welke redenen?

De milieuvergunning en milieuevaluatie hebben als doelstelling “ de bescherming van de mens en het milieu tegen het gevaar, hinder of ongemakken dat het bedrijf zou kunnen veroorzaken, op een directe of indirecte manier, tijdens of na de exploitatie”. Zoals het rijbewijs aan de houder toelaat om zich met een wagen te verplaatsen volgens het verkeersreglement, laat de milieuvergunning toe aan de ondernemer om te werken volgens specifieke regels (bijzondere, sectoriele en integrale voorwaarden).

Echter, zoals voor de bestuurder die zonder rijbewijs zou rijden, een ondernemer die niet over een complete milieuvergunning beschikt neemt veel risico’s. Hij kan serieuze problemen hebben in geval van controle door de milieupolitie of bij een ongeval op de site. De sancties kunnen inderdaad zwaar zijn en de verzekering zou de verantwoordelijkheid en de schade niet kunnen dekken indien de ondernemer niet volledig in orde is op dit gebied. Een complete milieuvergunning is ten slotte de eerste stap naar een investeringspremie.

Wat stellen we voor?

We helpen U om uw milieuvergunning te halen op verschillende manieren:

  • Door uw aanvraagdossiers voor milieuvergunning op te stellen, unieke vergunning, stede bouwkundige vergunning, en andere vergunningen. De 10 jaar ervaring van Ecobel bestaat uit meer dan 120 vergunningen. We begeleiden u in alle stappen voor het behalen van uw vergunning (meeting met de betrokkenen administraties, voorafgaande openbare voorlichtingsvergadering, …).
  • Door uw milieueffectrapportering uit te voeren (goedkeuring ECOBEL aan de gang).
  • Door samen met u na te denken over het opzetten van middelen die de impact van u bedrijf zouden verminderen.