Interne audits

Is dit van toepassing voor U?

Ja, indien u over een ISO 9001, ISO 1400 en/of OHSAS 18001 certificatie beschikt maar ook indien uw management deel uit maakt van en voortdurende betering, zelfs buiten het kader van een certificatie.

Voor welke redenen?

Autocontrole is onontbeerlijk voor ieder organisatie bezorgd met het verbeteren van zijn prestaties.

Daarvoor schrijven de ISO certificering en andere interne audits autocontrole voor. Het doel: nazien of het bedrijf degelijk aan de normen waarvoor het gecertificeerd is volstaat.

Deze audits kunnen door het opgeleid bedrijfspersoneel uitgevoerd worden. De audits kunnen ook door externe deskundigen uitgevoerd worden: ze brengen een nieuwe en onafhankelijke blik over de organisatie.

Wat stellen we voor?

We helpen u bij de interne audits op verschillende manieren:

 • Door uw personeel op te leiden om de nodige kennis te hebben op gebied van interne audits. De onderwerpen van onze opleidingen:
  • De voorschriften van de normen ISO 9001, ISO 14001 of OHSAS 18001
  • De wettelijke voorschriften op vlak van milieu en welzijn op het werk
  • Technische audits
  • Praktische oefeningen: uitvoeren van audits onder begeleiding van de opleider
 • Door u te helpen bij het opstellen van een auditprogramma
 • Door de geplande interne audits voor u uit te voeren