Seveso bedrijven

Is dit van toepassing voor U?

OJa, indien u een bedrijf bent waar een belangrijk ongevalsrisico bestaat in verband met de manipulatie, de vervaardiging, het gebruik of de opslag vanvan gevaarlijke stoffen. .

Een belangrijk ongeval houdt in dat de gevolgen tot een groot gevaar kunnen leiden voor de menselijke gezondheid (werknemers en bewoners) of voor het milieu.

Voor welke redenen?

Het ongeval dat gebeurde dichtbij Seveso in 1976 gaf zijn naam aan de Europese richtlijn betreffende de risico’s voor industriële ongevallen.

Deze richtlijn, overgenomen op Belgisch niveau door een samenwerkingsovereenkomst tussen de Regio’s, verplicht de SEVESO sites aan te tonen dat de nodige maatregelen genomen zijn om grote ongevallen te voorkomen en gevolgen beperkt te houden.

De SEVESO bedrijven moeten:

 • Een kennisgeving deponeren.
 • Een preventief beleid voeren voor grote ongevallen.
 • Een intern noodplan opstellen en specifieke acties ontwikkelen in geval van grote ongevallen.
 • Voor de bedrijven met grote risico’s (“hoge drempel”):
  • Een veiligheidsrapport opmaken dat bewijst dat het bedrijf zijn instellingen gebruikt op een veilige manier voor de mens en het milieu.
  • De bevolking preventief informeren.

De ondernemer moet ook bij zijn vergunningsaanvraag:

 • of een kennisgeving van identificatie van de gevaren toevoegen (bedrijven met lage drempel);
 • of een veiligheidsstudie toevoegen (bedrijven met hoge drempel).

De drempel wordt bepaald volgens het gevaar van de producten en de gestockeerde hoeveelheid.

Van toepassing sinds 1 juni 2015, de “CLP” wetgeving betreffende de classificatie en etikettering van gevaarlijke stoffen heeft geleid naar een herziening van de SEVESO Richtlijn.

La nouvelle Directive dite « Seveso III » déjà d’application sera transposée prochainement en droit belge via un nouvel accord de coopération et conduit à un renforcement des impositions.

Wat stellen we voor?

We helpen u aan uw verplichtingen op verschillende manieren na te komen:

 

 • We stellen een diagnose ten opzichte van de drempelwaarden beschreven in de samenwerkingsovereenkomst op basis van de inventaris van uw gevaarlijke producten en we stellen de kennisgeving op.
 • We stellen de kennisgeving van de gevaren of de veiligheidsstudie voor uw milieuvergunningen op.
 • We helpen u om in orde te zijn ten opzichte van de nieuwe bepalingen van de Richtlijn en het opstellen of de bijwerking van uw veiligheidsrapport volgens de nieuwe guidelines:
  • Identificatie van gevaarlijke stoffen volgens de CLP classificatie.
  • Belangrijke elementen voor veiligheid, hindernis en veiligheidsfunctie, …