Wettelijke conformiteit

Is dit van toepassing voor U?

Ja, ieder bedrijf moet de wetgeving navelen, milieuwetgeving inbegrepen.

Voor welke redenen?

Ieder bedrijf moet verplichtingen uit verschillende vergunningen respecteren zoals de milieuvergunning, enz. Het bedrijf moet ook de regionale, federale en Europese wetgevingen respecteren., De wetgeving, op gebied van milieu, zoals in andere vakken, evolueert constant en het is niet altijd gemakkelijk om de juridische actualiteit te volgen.

Bovendien is de conformiteit op dit gebied een investeringssteun voorzien door de overheid. Bij schadegeval of ongeval, kan dit ook beroep van de verzekeringsmaatschappij vermeiden..

Bovendien is de conformiteit op dit gebied een investeringssteun voorzien door de overheid. Bij schadegeval of ongeval, kan dit ook beroep van de verzekeringsmaatschappij vermeiden.

Wat stellen we voor?

We helpen u bij het respecteren van de milieuwetgeving op verschillende manieren:

    Door u een maandelijkse juridische opvolging aan te bieden, dat de teksten van toepassing voor uw activiteit bevat.

    Door een register op maat op te richten van uw rechtelijke plichten:

    • Lijst van de ingedeelde installaties/activiteiten van de instelling
    • Voorschriften uit de milieuvergunning(en) van het bedrijf en de regionale, federale en Europese teksten van toepassing
  • Door conformiteitsaudits en audits ter plaatse uit te voeren: samen met de verantwoordelijke van het bedrijf zien we alle voorschriften van het register na en verifiëren we dat ze worden gerespecteerd.