Grote bedrijven (IED)

Is dit van toepassing voor U?

Ja, indien uw activiteiten een belangrijk impact hebben op het milieu, “IED activiteiten” bedoeld door de Overheid (bijlage 3 van het besluit van 16 januari 2014).

Pour quelles raisons ?

Voor de IED bedrijven, verplicht de wetgeving:

 • De heroverweging van de exploitatievoorwaarden volgens de best beschikbare technieken. Daarvoor moeten de IED bedrijven verschillende aanvragen ingeven:
  • Een technisch rapport, het basisinstrument voor actualisering van vergunningen in functie van de best beschikbare technieken (BBT);
  • Een basisrapport (werkelijke besmetting van de bodem en van het grondwater in functie van de rechten van IED activiteiten) opgesteld door een erkende deskundige op gebied van vervuilde grond.
 • Het uitvoeren van een preventie en-afvalbeheer.
 • Het uitvoeren van een intern plan van opvolging van milieuvoorschriften die middelen definieert voor de conformiteit van de emissies.
 • In sommige gevallen, het uitvoeren van een plan voor de reducering van diffuse emissies (stoffen), uitstoot van broeikasgassen en/of emissie van oplosmiddelen in geval van emitterende activiteiten.
 • De rapportage van deze informaties via het geïntegreerde enquêteformulier die het geheel van de aanvragen en verklaringen in verband met de milieuaspecten van het bedrijf (lozing van water, lucht, afval, uitgaven voor het milieu en energie) bevat.
Wat stellen we voor?

We helpen u de voorschriften te respecteren op verschillende manieren:

 • Door u te helpen bij het uitvoeren van technische rapporten, basisrapporten, preventieplan voor afval, intern plan van toezicht over milieuvoorschriften, reduceringsplan voor emissies, en rapportage tegenover de autoriteiten via de geïntegreerde enquête.
 • Door u te helpen bij het uitvoeren van technische rapporten, basisrapporten, preventieplan voor afval, intern plan van toezicht over milieuvoorschriften, reduceringsplan voor emissies, en rapportage tegenover de autoriteiten via de geïntegreerde enquête.