Milieuadministratie

Is dit van toepassing voor U ?

Ja, indien u uw administratieve documenten in verband met milieu moet bijwerken. Deze documenten moeten op een periodische basis ingevuld worden en zijn een extra werklast waar wij u kunnen bij helpen.

Het betreft voornamelijk jaarlijkse verklaringen :waterwinning, bedrijfsafvalwaterlozing, aantal verpakkingen op de markt gebracht, enz.

Een wijzigingsregister moet ieder jaar opgesteld worden, waarin de wijzigingen die plaats gevonden hebben in de geklasseerde installaties van het bedrijf zich bevinden.

Il arrive aussi que des permis d’urbanisme (ne nécessitant pas l’intervention d’un architecte) doivent être réalisés.

Voor welke redenen?

De milieuverantwoordelijke van een bedrijf heeft al een belangrijke dagelijkse werklast: het is een sleutelfunctie waarvoor de andere personeelsleden gesensibiliseerd kunnen worden over het milieu en over wat men allen op ons niveau kunnen doen voor het milieu.

Boven op dit dagelijks beheer komt er een belangrijke administratieve last.

Wat stellen we voor?

We helpen u uw administratieve verplichtingen op verschillende manieren te voldoen:

  • Door u te helpen bij het invullen van de verschillende formulieren en van de nodige verklaringen door u de juiste vragen te stellen die de pertinente informatie samenbrengen.
  • Door de formulieren direct voor u in te vullen.